BẢNG BÁO GIÁ CHỤP CƯỚI ĐÀ LẠT

CLASSIC
LIÊN HỆ
ekip: photographer chính + 1 make up
02 soiree + 02 vest
01 trang phục tự do
............
Make up theo suốt buổi chụp
2 địa điểm chụp trong 01 ngày
..............
xe di chuyển trong quá trình chụp tại Đà Lạt
01 ảnh phóng lớn ép gỗ 60x90
album cao cấp bìa da 20x30 32 trang (khách chọn 50 hình)
............
Tặng 10 ảnh 13x18 trang trí tiệc
Slide hình chèn nhạc chiếu nhà hàng
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và album
----------
khách hàng tự di chuyển lên Đà Lạt và chi phí sinh hoạt.
Khách hàng hỗ trợ ăn uống và phát sinh (nếu có) cho Ekip tại các điểm chụp hình.
book now
SLIVER
LIÊN HỆ
ekip: photographer chính + 1 make up
03 soiree + 02 vest
01 trang phục tự do
............
Make up theo suốt buổi chụp
3 địa điểm chụp trong 01 ngày
...........
xe di chuyển trong quá trình chụp tại Đà Lạt
02 ảnh phóng lớn ép gỗ 60x90
album cao cấp bìa da 30x30 32trang(khách chọn 60 hình )
01 album mini sao y album lớn
Tặng 10 ảnh 13x18 trang trí tiệc
Slide hình chèn nhạc chiếu nhà hàng
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và album
----------
khách hàng tự di chuyển lên Đà Lạt và chi phí sinh hoạt.
Khách hàng hỗ trợ ăn uống và phát sinh (nếu có) cho Ekip tại các điểm chụp hình.
book now
Gold
LIÊN HỆ
ekip: photographer chính +1 make up + 1 tài xế
03 soiree (1 VIP)+ 03 vest
02 trang phục tự do
hỷ phục hoặc áo dài
Make up theo suốt buổi chụp
4 địa điểm chụp trong 2 ngày 1 đêm
..........
xe di chuyển trong quá trình chụp
01 ảnh phóng lớn pha lê cao cấp 60x90
Photobook cao cấp bìa pha lê 30x30 32trang(khách chọn 60 hình)
01 album mini sao y album lớn
Tặng 10 ảnh 13x18 trang trí tiệc
Slide hình chèn nhạc chiếu nhà hàng
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và album
----------
** Tặng 02 vé khứ hồi xe Thành Bưởi + 01 đêm homestay
Khách hàng hỗ trợ ăn uống và phát sinh (nếu có) cho Ekip tại các điểm chụp hình.
book now
Diamond
LIÊN HỆ
ekip: 2 photographer +1 make up + 1 tài xế
04 soiree( 2 VIP) + 04 vest
02 trang phục tự do
hỷ phục hoặc áo dài
Make up theo suốt buổi chụp
4 địa điểm chụp trong 2 ngày 1 đêm
1 buổi chụp đêm trên đồi
xe di chuyển trong quá trình chụp
01 ảnh phóng lớn pha lê khung gỗ cao cấp 60x90
Photobook cao cấp bìa pha lê 30x40 32trang(khách chọn 60 hình)
01 album mini sao y album lớn
Tặng 10 ảnh 13x18 trang trí tiệc
Slide hình chèn nhạc chiếu nhà hàng
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và album
----------
** Tặng 02 vé khứ hồi xe Thành Bưởi + 02 đêm homestay
Khách hàng hỗ trợ ăn uống và phát sinh (nếu có) cho Ekip tại các điểm chụp hình.
book now

KHO HÌNH CHỤP CƯỚI STUDIO